Hvis du er udsat for vold

Børns Vilkår

Børns Vilkår tilbyder alle unge gratis anonym rådgivning om fx jalousi, trusler og vold. Du kan skrive eller tale med en rådgiver, som vil hjælpe og støtte dig i din situation. Tlf. 116 111 alle dage kl. 11-23, og på Chatten mandag-fredag kl. 13-23.

Som Forældre eller ven/veninde kan du være i tvivl om, hvad du kan gøre for at hjælpe. Er du forælder, kan du anonymt kontakte ForældreTelefonen på 35 55 55 57.

Som ven/veninde kan du anonymt ringe til tlf. 116 111 eller skrive til Chatten.

Unge med anden etnisk baggrund

Du kan døgnet rundt ringe til 70 27 76 66 og få professionel, anonym rådgivning, hvis du er ung med etnisk minoritetsbaggrund og oplever familiekonflikter som fx social kontrol eller pres i forhold til uddannelse og kærester.

Du vil kunne tale med en rådgiver, der har tavshedspligt og har erfaring med at rådgive unge. Vores anonyme rådgivning kan kontaktes hver dag, døgnet rundt på 70 27 76 66.

Landsforeningen af Kvindekrisecentre

Find nærmeste krisecenter hos LOKK 

Joan-søstrene

Hos Joan-søstrene kan den voldsramte kvinde blive rådgivet om psykologiske, sociale og juridiske aspekter efter en voldsoplevelse. Kvinden kan deltage i selvhjælpsgrupper for netop den type vold, hun har været udsat for. Rådgivningen foregår anonymt og gennem kvinde-til-kvinde-rådgivning.
I København: Joan-søstrene,  tlf. 33 14 74 84. Telefonisk eller personlig henvendelse: mandag og torsdag fra kl. 18:00 til 20:30.
Joan-søstrene Århus

Mødrehjælpen

Kontakt Mødrehjælpen, hvis du og din familie har oplevet vold i hjemmet. Mødrehjælpen rådgiver både på telefon og chat eller ved personlig rådgivning i organisationens rådgivningshuse. Tlf.: 33 45 86 00. For at modtage rådgivning skal du være gravid eller have mindst et barn under 18 år. Du kan også læse rådgivningsartikler om partnervold på Mødrehjælpens hjemmeside.

Offerrådgivningen

Tilbyder støtte via personlig samtale og rådgivning om muligheder for hjælp. Kan evt. hjælpe med anmeldelse af vold og skader, ved retssager og med kontakt til advokat og socialforvaltning. Rådgivningen gives anonymt, og rådgiveren har tavshedspligt. Find nærmeste offerrådgivning på hjemmesiden.

Landsforeningen hjælp til voldsofre

Hjælp voldsofre rådgiver bl.a. ofre for vold, voldtægt, incest og røveri. Foreningen kan hjælpe med kontakt til advokat, psykolog, kommune eller andet. Foreningen formidler også kontakt til selvhjælpsgrupper. Tlf: 86 41 59 00.

Kvinder med handicap

Tilbyder kvinde-til-kvinde-samtaler med frivillige. Kan henvise til professionelle tilbud, og opretter netværksgrupper blandt kvinder med handicap. Samtalen er ikke anonym. Telefon 36 16 85 41, bedst på hverdage mellem 11.00 – 17.00.
Læs mere om de særlige problemer for voldsramte kvinder med handicap.
Folder om tilbud til voldsudsatte kvinder og børn med handicap. Kan også rekvireres i LOKK.

Sct. Nikolai tjenesten

Krisetelefon, som tilbyder personlig samtale med frivillige, samt anonymitet hvis det ønskes. Tjenesten drives af Kirkens Korshær. København: tlf. 33 12 14 00. Resten af  landet (henviser til nærmeste tjeneste): tlf. 70 12 01 10. Hverdage kl. 09.00 – 03.00 og søn- og helligdage 13.00 – 03.00

Ungdommens Røde Kors

Ung på Linje. Støtte og kontakt til ensomme unge.Tlf. 70 12 10 00

Ventilen

Ventilen er mødesteder i hele landet for ensomme unge i alderen 15 – 25 år.

Partnervold.dk

På hjemmesiden partnervold.dk kan du læse mere om vold i parforholdet og få rådgivning om, hvor du kan hente hjælp. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling står bag hjemmesiden.