Centre for voldtægtsofre

Oplysninger om centre over hele landet, hvor du kan få hjælp hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægsforsøg.

Rigshospitalet - Center for seksuelle overgreb

Teamet for seksuelt misbrugte børn, Rigshospitalet. Tlf. 35 45 35 45.

Center for Børn udsat for Overgreb, Århus Universitetshospital, Skejby, tlf. 89 49 90 11.

Foreningen Sex & Samfund

hjemmesiden Sex & Samfund kan du læse om hvad organisationen laver, finde pjecer om seksualoplysning samt links og telefonnumre til rådgivning og vejledning om sex. Sexlinien for unge, telefonrådgivning 70 20 22 66.

CSM

Center for Seksuelt Misbrugte, CSM, anonym rådgivning om seksuelle overgreb.: Tlf. 33 23 21 23