Har du været udsat for vold?

Hvis din kæreste har udsat dig for fysisk eller seksuel vold eller truet med det, er der flere ting, du kan gøre.

Gå til politiet

Hvis du har brug for hjælp i en akut situation, kan du ringe 112. Det er kriminelt at udsætte sin kæreste for fysisk eller seksuel vold eller at true med det. Derfor kan du anmelde volden til politiet ved at møde op på en politistation.

Det er bedst, du anmelder volden så hurtigt som muligt. Tag eventuelt en ven eller et familiemedlem med. Her skriver politiet en rapport om voldsepisoden.

Politiet vil fortælle dig, om det er nødvendigt at du bliver undersøgt eller behandlet af en læge. Lægens beskrivelse af dine skader kan bruges som bevis i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning. Hvis du ikke er i stand til at anmelde episoden her og nu, så husk, du kan gøre det op til fem år efter, det er sket.

Politiet har også mulighed for at forbyde din kæreste eller ekskæreste at opsøge dig, hvis han/hun har truet dig eller begået vold mod dig. Hvis I bor sammen, har politiet også mulighed for at fjerne den voldelige kæreste.

Du kan få mere information om politianmeldelse, lægeundersøgelse, erstatning og retsprocessen hos Anklagemyndigheden og Offerrådgivningen.

Tag til lægen

Det er vigtigt at du får undersøgt og behandlet eventuelle skader efter volden hos din læge eller på den nærmeste skadestue. Hos lægen eller skadestuen får du en attest, du skal bruge, hvis du vil anmelde overfaldet til politiet. Efter en voldsoplevelse kan der komme en periode med forskellige følelsesmæssige reaktioner som nedtrykthed og angst. Hvis du oplever dette, er det vigtigt, at du søger hjælp. Din læge har mulighed for at henvise dig til professionel hjælp. Prøv også at få støtte hos din familier og venner.

Kontakt Offerrådgivningen

Du kan også kontakte Offerrådgivningen på deres hjemmeside eller på den landsdækkende døgntelefon 11 60 06. Du kan vælge at være anonym, og rådgiveren har tavshedspligt.

Kontakt Center for Voldtægtsofre

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du kontakte det nærmeste Center for Voldtægtsofre. Her kan du få hjælp og vejledning – også hvis du vælger at anmelde overgrebet. Hvis du vil anmelde det til politiet, er det vigtigt, at du ikke vasker dig eller skifter tøj, selvom du har lyst til det. Det giver politiet de bedste muligheder for at finde beviser.

Hør podcasten

Psykolog Ida Koch fortæller om følgevirkningerne af kærestevold.