Historierne på denne side er opdigtede, men skrevet på baggrund af flere sande beretninger fra unge.

Fortællingerne viser, hvordan optakten til kærestevold kan se ud. 

Undervejs har vi vist, hvad personerne kunne gøre anderledes, så situationen ikke havde udviklet sig.