Hvad er kærestevold?

Kærestevold kan ske for alle uanset alder, uddannelse, etnicitet og seksuel orientering. Både kvinder og mænd kan risikere at få en voldsom kæreste.

Kærestevold sker hyppigere i forhold, som har varet under seks måneder, og blandt unge, der ikke bor sammen. Helt unge kvinder, der ikke har så stor erfaring med kæresteforhold, har den største risiko for at opleve kærestevold.

Forskellige former for kærestevold

Kærestevold er ikke bare fysisk vold. Man kan inddele volden i fem forskellige typer:

Psykisk vold
Fx hvis man bruger ord til at skade, true, såre, nedgøre, ydmyge eller kontrollere sin kæreste, eller hvis man truer med at skade sig selv.

Elektronisk vold
Fx hvis man bruger mobiltelefon eller digitale medier til at kontrollere, overvåge, stalke eller hænge kæresten ud, fx ved at dele seksuelle billeder af kæresten, uden at få lov.

Fysisk vold
Fx hvis man skader sin kæreste på kroppen med slag, spark og stik, nægter sin kæreste søvn, eller holder sin kæreste fast med magt.

Seksuel vold
Fx hvis man presser sin kæreste til seksuelle handlinger, som kæresten ikke har lyst til.

Materiel vold
Fx hvis man ødelægger sine egne eller kærestens ting, tager ting fra kæresten eller bruger kærestens penge, uden at få lov.

Følgevirkninger

Psykiske problemer er en af de følgevirkninger, der tit er ved kærestevold. Unge, der er udsat, lider mange gange af tristhed og søvnbesvær, og de har et større forbrug af lægemidler mod angst og depression end andre unge. I den mere alvorlige kategori af følgevirkninger er selvskadende adfærd og selvmordsforsøg.

For de fleste gælder det, at kærestevold er svært at snakke om. Hvis vi tør snakke om volden og dens konsekvenser, kan vi være med til at skabe et samfund, der ikke tolererer eller accepterer kærestevold.

Hvorfor begår nogen vold?

Unge, der begår vold, har som regel en lav selvfølelse. De kan føle, at deres liv er ude af kontrol, og tro, at de kan få kontrol ved at få magten over fx deres kæreste.
En voldelig kæreste har ofte
  • Et lavt selvværd og ved ikke, hvordan han/hun skal komme af med sin vrede eller frustration
  • Et misbrug af alkohol eller stoffer
  • Voldelige venner
  • Problemer i skolen
  • Ingen støtte hjemmefra
  • Været udsat for omsorgssvigt og været vidne til vold i hjemmet.

Fakta om kærestevold

7,4 % unge kvinder og 4,8% unge mænd med kæresteerfaringer i alderen 16-24 år har det seneste år været udsat for en eller flere former for kærestevold. Heraf udsættes omkring 10.000 kvinder og 5.500 mænd årligt for fysisk kærestevold i Danmark.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: Kærestevold i Danmark, 2012.

Podcast om kærestevold

Psykolog Ida Koch fortæller om, hvad kærestevold er. 

Unges egne historier