Undervisningsmaterialet 'Vild med dig'

Ca. hver 20. ung mellem 16-24 har det seneste år været udsat for en eller flere former for kærestevold. Dette materiales formål er at arbejde med kæresterelationer inden det går så galt. Fokus er derfor på at klæde de unge på til at håndtere konflikter, blive bedre til at kommunikere og udtrykke grænser – på konstruktive måder. 

Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning, introfilm og øvelsesinstruktioner. Materialet er inddelt i seks temaer, som hver især beskæftiger sig med konflikthåndering, kommunikation og grænser. Hvert tema strækker sig over 3-6 lektioner. Du kan bruge det samlede materiale eller udvælge enkelte temaer. 

Inden du går i gang med at anvende undervisningsmaterialerne med eleverne, anbefaler vi dog, at du læser lærervejledningen.

Film: Sådan bruger du materialet

Lærervejledning som pdf

Bestilt en trykt lærervejledning (du viderestilles til dkr.dk)