Øvelser og film

Til hvert tema er der lavet en lille film med et oplæg om temaets konfliktfaglige fokus. Hver film varer ca.4 minutter. Vi anbefaler at filmen vises som introduktion til temaet.

Ud over de 6 temafilm, er der lavet en introfilm til det obligatoriske tema kærester og til temaet #privatliv. Vis introfilmene til eleverne, efter de har set temafilmene. 

Tema: Kærester (obligatorisk)

Vejledning til læreren

Selvom konflikter opleves som ubehagelige og negative, når vi står midt i dem, kan de faktisk være med til at skabe gode forandringer i vores liv, hvis vi håndterer dem konstruktivt. Men det er svært i praksis. Derfor arbejdes der i dette tema med at forstå konflikter som et vilkår, samt styrke elevernes mod på at gå ind i konflikter.

Øvelsesinstruktionen til læreren beskriver, hvordan opgaverne forberedes og udføres. 

Elevmaterialet indeholder øvelser og kopiark til eleverne. 

Privatliv

Vejledning til læreren

På de sociale medier kan der nemt opstå konflikter på baggrund af misforståelser, da vi ikke kan se hinandens kropssprog og ansigtsudtryk. Derfor kan det være gavnligt at arbejde med at adskille fakta fra fortolkning, og på den måde udvikle elevernes kommunikative evner. I temaet arbejdes der også med elevernes holdninger til hvad der er OK at skrive på de sociale medier.

Øvelsesinstruktionen beskriver, hvordan opgaverne forberedes og udføres. 

Elevmaterialet indeholder øvelser og kopiark til eleverne.

Festen

Vejledning til læreren

Nogle gange udvikler små konflikter sig hurtigt til store konflikter. Der er endda risiko for at det kan ende i vold. Derfor er det væsentligt at kende de mekanismer, der sker, når konflikterne vokser sig store. Dette tema klæder eleverne på til at kunne se signalerne på en optrapning, og samtidig arbejdes der med de forskellige voldsformer og voldsomme hændelser.

Øvelsesinstruktionen beskriver, hvordan opgaverne forberedes og udføres. 

Elevmaterialet indeholder øvelser og kopiark til eleverne. 

Venskab

Vejledning til læreren

Støtte fra venner kan være afgørende for, at man både passer på sig selv, og bliver i stand til at sige til og fra over for en kæreste. I dette tema arbejdes der med, hvordan man kan være en god ven. Der er cases baseret på rigtige hændelser, hvor personer har oplevet noget voldsomt i en kæresterelation. Derudover arbejdes der med, hvor man kan søge hjælp.

Øvelsesinstruktionen beskriver, hvordan opgaverne forberedes og udføres. 

Elevmaterialet indeholder øvelser og kopiark til eleverne. 

Sara og Daniels historie (podcast)

Hverdagen

Vejledning til læreren

Hvordan reagerer jeg, når der opstår en konflikt? Vi reagerer på meget forskellige måder, men det er vigtigt at kende sig selv og egne reaktioner – det er første skridt til at handle anderledes. I dette tema arbejdes der med konfliktreaktioner i forhold til de konflikter vi alle kan opleve i hverdagen.

Øvelsesinstruktionen beskriver, hvordan opgaverne forberedes og udføres. 

Elevmaterialet indeholder øvelser og kopiark til eleverne. 

Skænderiet

Vejledning til læreren

”Din idiot!” Vores sprog er ofte med til at optrappe konflikter, og det er vigtigt at blive opmærksom på de mekanismer der ligger bag. Sproget kan også være med til at nedtrappe konflikter, eksempelvis ved at adskille person og handling. I dette tema arbejdes der med at blive opmærksom på optrappende kommunikation, samt øvelser i at kommunikere nedtrappende. 

Øvelsesinstruktionen beskriver, hvordan opgaverne forberedes og udføres. 

Elevmaterialet indeholder øvelser og kopiark til eleverne. 

Introfilm

Introfilmene kan hjælpe eleverne i gang med at tale om emnerne. I filmene taler en række unge om nogle af de emner, som temaerne 'kærester' og 'privatliv' beskæftiger sig med.

Kærester

#Privatliv