Om siden

Hjemmesiden er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd (DKR) som et led i DKR´s forebyggende indsats over for unge.

Baggrunden for indsatsen er to rapporter om Kærestevold, som Statens Institut for Folkesundhed udgav i 2008 og 2012. Rapporterne viser, at der er behov for en forebyggende indsats.

Med hjemmesiden har vi ønsket at samle nogle af de tilbud, der allerede eksisterer og supplere med rådgivning fra DKR. Vi vil gerne bidrage til at forebygge vold i unges kæresteforhold ved blandt andet at skabe større opmærksomhed og bryde det tabu, det er i dag.

Teksterne på forvildmeddig.dk er en videreudvikling af tekster, som konsulent Chris Poole har forfattet til den tidligere hjemmeside ditforhold.dk. Denne hjemmeside er nu erstattet af forvildmeddig.dk.

Vi håber, du kan bruge hjemmesiden. Skriv til os på dkr@dkr.dk, hvis du har kommentarer eller forslag til indholdet.